Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Prohlášení o přístupnosti

Na webové prezentaci Geoportálu ČÚZK jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.
Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Webové stránky a aplikace jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti, a to z důvodu, že část obsahu tvoří mapy a mapové aplikace, které neslouží k navigačním účelům a na ně se povinnost přístupnosti nevztahuje. Při tvorbě a správě stránek Geoportálu ČÚZK byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA) a Pravidel přístupného webu připravených dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jeho novely č. 81/2006 Sb.

Stránky jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Transitional a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo lze zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Výjimky z přístupnosti

Na webové prezentaci jsou uplatněny výjimky z následujících podmíněně povinných pravidel:

Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení.
Výjimka: U zobrazování map je vzhledem ke grafickému charakteru sdělování informací vyžadováno, aby je uživatel byl schopen vnímat zrakem.

Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
Výjimka: Zobrazování map nemá textovou alternativu.

Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.
Výjimka: Některé aplikace Geoportálu ČÚZK vyžadují podporu cookies.
Výjimka: Zobrazování map vyžaduje podporu JavaScriptu.

Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.
Výjimka: Mapové aplikace a odkazy na cizí webové stránky se otevírají v novém okně.

Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.
Výjimka: Současná verze webové presentace Geoportálu ČÚZK neumožňuje přeskakovat opakující se bloky textů.

Odesílání formulářů obsahuje tzv. CAPTCHA kód, z důvodu omezení zatěžování komunikace pomocí DDoS útoků.

Kontakt na správce webu

V případě problémů s přístupností obsahu či funkcionality webu kontaktujte prosím správce webu na adrese: podpora.zums@cuzk.cz.

Poslední aktualizace: 09.11.2020
Poslední revize: