Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

14.09.2020
Index českých exonym
Více
01.09.2020
Historická geografická jména České republiky
Více
27.08.2020
Změna v identifikátoru souřadnicových systémů v capabilities WFS CP, CPX, AD, AU a BU
Více
03.08.2020
Nové aplikace Zeměměřického úřadu
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

09.07.2020

.
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem července 2020 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definiční body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území společně s definičními body správních celků. Dále byly aktualizovány železniční tratě a vlečky, železniční přejezdy, železniční stanice a zastávky včetně jejich areálů, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, mosty, podjezdy, tunely, parkoviště, odpočívky a uzlové body silniční sítě, elektrárny, větrné motory, úřady, školy, školská zařízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvláště chráněné území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžařské vleky, suché nádrže, přístaviště, přístavy, přívozy, plavební komory. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.

Během prvního pololetí 2020 byla dokončena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 02-24; 02-41; 02-42; 02-44; 11-41; 11-42; 12-11; 12-13; 12-33; 12-41; 12-34; 13-21; 13-23; 13-24; 14-14; 15-42; 15-43; 15-44; 24-34; 32-24; 32-42; 33-31; 34-12; 34-14.

Během prvního pololetí 2020 byly v rámci projektu zpřesňování stavebních objektů v ZABAGED® (na podkladě existující kresby v ISKN, Ortofota ČR, výstupů z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdrojů) zpracovány budovy a další stavební objekty v okresech: Beroun, Brno-město, Česká Lípa, Český Krumlov, Děčín, Hradec Králové, Karviná, Ostrava, Pardubice, Plzeň-město.

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizační cyklus - stav aktualizace.

Aktualizovaná souborová data již lze objednávat v aplikaci e-shop. Aktualizace prohlížecích služeb ZABAGED® se připravuje.
.
.