Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Využití území

Definice: Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).

Typy specifikované pro téma prostorových dat Využití území jsou strukturovány v těchto skupinách:
  • Nomenklatura využití území (Land Use Nomenclature) bez typů prostorových objektů.
  • Stávající využití území (Existing Land Use) typy prostorových objektů: Datová sada stávajícího využití území (ExistingLandUseDataSet) a Objekt stávajícího využití území (ExistingLandUseObject).
  • Stávající využití území v souřadnicové síti (Gridded Existing Land Use) typy prostorového objektu Stávající využití území v souřadnicové síti (ExistingLandUseGrid).
  • Stávající využití území ve vybraném bodě či místě (Sampled Existing Land Use) typy prostorových objektů: Stávající využití území měřené ve vybraném bodě či místě (SampledExistingLandUseSample) a Datová sada stávajícího využití území měřeného ve vybraném bodě či místě (SampledExistingLandUseDataSet).
  • Plánované využití území (Planned Land Use) typy prostorových objektů: Oficiální dokumentace (OfficialDocumentation), Územní plán (SpatialPlan), Doplňující regulace (SupplientaryRegulation) a Prvek územního členění (ZoningElient).

Data v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje data tématu Využití území harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace jako předpřipravená souborová data ve formátu GML 3.2.1 a dále pomocí prohlížecí služby a stahovací služby dle INSPIRE technických specifikací pro síťové služby.


Poslední aktualizace: 03.12.2020
Poslední revize:
Autor: 95