Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o INSPIRE

27.05.2024
Aktualizace nové datové sady INSPIRE pro téma Ortofotosnímky (OI)
Datová sada pro INSPIRE téma Ortofotosnímky (OI), harmonizovaná dle prováděcích pravidel INSPIRE, tj. poskytovaná v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N a rozdělena na výdejní jednotky podle kladu určeného souřadnicovou sítí ETRS89-GRS80, byla aktualizována. Zdrojem pro aktualizaci jsou data produktu Ortofoto ČR, zpracovaná z leteckých snímků západní poloviny území pořízených v roce 2023.
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

04.07.2024

.
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem července 2024 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: definiční body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území společně s definičními body správních celků, včetně aktualizace státní hranice, železniční tratě a vlečky, železniční stanice a zastávky včetně jejich areálů, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich – křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, mosty, podjezdy, tunely, parkoviště, odpočívky a uzlové body silniční sítě, vodní toky, rozvodnice, elektrické vedení přenosové i distribuční, elektrické stožáry, rozvodny, transformovny, protihlukové zdi. Podle Registru výškových objektů byly vybraným objektům přiřazeny výšky. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.

Ve 2. čtvrtletí 2024 byla dokončena plošná aktualizace ZABAGED® na celém území mapových listů Základní topografické mapy ČR 1:50 000: 0105-A, 0105-C, 0204-B, 0403-C, 0404-A, 0407-C, 0407-D, 0503-A, 0505-A, 0609-B, 0610-A, 0703-C, 0704-C, 0707-A, 0803-B, 0804-A a 0804-B.

Ve 2. čtvrtletí 2024 byly v rámci aktualizace stavebních objektů v ZABAGED® (na podkladě existující kresby v ISKN, Ortofota ČR, výstupů z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdrojů) aktualizovány budovy a další stavební objekty v okresech: Blansko, Břeclav, Frýdek-Místek, Hodonín, Cheb, Jablonec nad Nisou, Kladno, Klatovy, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Náchod, Ostrava-město, Plzeň-město, Plzeň-sever, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Strakonice, Tachov, Trutnov, Ústí nad Labem a Vsetín.

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizační cyklus - stav aktualizace.
.
.