Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Stahovací služba WFS – 3D ZABAGED®

Stahovací služba WFS poskytující data ZABAGED® po úpravě na trojrozměrné (3D) objekty. Data jsou aktualizována 1x ročně, poslední úprava vychází z dat ZABAGED k 3.1. 2022. Za zdroj výšky byla použita atributová informace tam, kde byla dostupná, v ostatních případech je výška získána na základě výškového modelu DMR 5G. 3D data jsou poskytována ve formátu KML (užívaném např. v Google Earth). Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 10 000 prvků. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Stahovací služba WFS – 3D ZABAGED®
Alternativní název: Služba stahování dat WFS - 3D ZABAGED®
Alternativní název: WFS-3D ZABAGED®
Referenční datum
Referenční datum: 2022-04-20
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_WFS_3DZABAGED
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Stahovací služba WFS poskytující data ZABAGED® po úpravě na trojrozměrné (3D) objekty. Data jsou aktualizována 1x ročně, poslední úprava vychází z dat ZABAGED k 3.1. 2022. Za zdroj výšky byla použita atributová informace tam, kde byla dostupná, v ostatních případech je výška získána na základě výškového modelu DMR 5G. 3D data jsou poskytována ve formátu KML (užívaném např. v Google Earth). Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 10 000 prvků. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.
Účel: Služba byla vytvořena za účelem poskytování trojrozměrných objektů ZABAGED®.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: Nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: rastr
Klíčové slovo: výškopis
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: stahovací služba
Klíčové slovo: stahování dat
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoProductAccessService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Tato služba má omezení jednorázového stahování dat na 10 000 prvků.
Podmínky pro přístup a užití: Přístup ke službě je poskytován správním úřadům, soudům a orgánům státní správy pro výkon jejich působnosti, bezplatně.
Název typu služby: INSPIRE služba stahování dat
Verze služby: 1.0.0
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: getCapabilities
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: getCovverage
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: describeCoverage
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát
Název: KML
Verze: unknown
Specifikace:
Název: KML
Verze:
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Způsob objednání
Poplatky: Přístup ke službě je poskytován správním úřadům, soudům a orgánům státní správy pro výkon jejich působnosti, bezplatně.

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_WFS_-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_WFS_3DZABAGED-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services using Web Feature Services (WFS)
Alternativní název: Technické pokyny pro implementaci INSPIRE služeb stahování dat využívajících WFS službu
Referenční datum
Referenční datum: 2016-12-16
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu INSPIRE stahovací služby WFS_3DZABAGED s technickými pokyny pro implementaci INSPIRE stahovacích služeb založených na WFS.
Míra souladu: