Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - Výškopis - DMR 5G

ZABAGED® - Výškopis - DMR 5G/ETRS89-TMzn, EVRS

ZABAGED® - Výškopis - DMR 4G

ZABAGED® - Výškopis - DMR 4G/ETRS89-TMzn, EVRS

ZABAGED® - Výškopis - vrstevnice

INSPIRE - Nadmořská výška - GRID (EL GRID)

INSPIRE - Nadmořská výška - TIN (EL TIN)

ZABAGED® - Výškopis - DMP 1G

ZABAGED® - Výškopis - DMP 1G/ETRS89-TMzn, EVRS

Odkazy


ZABAGED® - výškopis - úvod

Výškopisná data Zeměměřického úřadu poskytují informace o výškových poměrech terénního reliéfu, respektive povrchu (včetně staveb a rostlinného krytu) České republiky. Zeměměřický úřad v současné době spravuje a poskytuje několik výškopisných datových sad rozdílné úrovně podrobnosti a přesnosti výškopisu.

ZABAGED® - Výškopis - DMR 5G. Digitální model reliéfu České republiky 5. generace představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

ZABAGED® - Výškopis - DMR 4G. Digitální model reliéfu České republiky 4.generace představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.

ZABAGED® - Výškopis - vrstevnice vznikly odvozením z produktu Digitální model reliéfu 5.generace (DMR 5G). Datovou sadu tvoří vrstevnice se základním intervalem 1 m, atributem jsou rozlišeny zdůrazněné vrstevnice s intervalem 5 m, v rovinatém terénu je datová sada doplněná o doplňkové vrstevnice s intervalem 0,5 m. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška GRID (EL GRID) představuje Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) ve formě standardizované dle příslušné směrnice INSPIRE.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška TIN (EL TIN) představuje Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) ve formě standardizované dle příslušné směrnice INSPIRE.

ZABAGED® - Výškopis - DMP 1G. Digitální model povrchu České republiky 1. generace představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného krytu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného krytu). .

Podrobné informace o uvedených produktech naleznete v příslušných dokumentech „Technická zpráva“, Zde jsou popsány technologické postupy zpracování uvedených produktů, charakteristiky jejich přesnosti, předpokládané oblasti užití a doporučené zásady jejich užívání.

Souborová data všech produktů ZABAGED® - výškopis jsou od 1. 7. 2023 poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
Další možností distribuce dat je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč a služby ArcGIS REST.
INSPIRE produkty jsou kromě ATOM služeb dostupné prostřednictvím WFS, případně WCS.

K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.

Poslední aktualizace: 27.06.2023
Poslední revize:
Autor: 910