Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


ZABAGED® - Výškopis - DMR 4G. Digitální model reliéfu České republiky 4.generace

.
Informace o produktu
NázevZABAGED® - Výškopis - DMR 4G. Digitální model reliéfu České republiky 4.generace
Obchodní kód 64110
Výdejní jednotkamapový list SM5 (2,5x2 km)
Cena za jednotkuDle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Výdejní formátyTXT(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North, Výškový systém baltský - po vyrovnání
Distribuce      
Popis produktuDigitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. V roce 2016 byl DMR 4G nově vygenerován z dat DMR 5G na celém území ČR. Aktualizován je v návaznosti na aktualizaci DMR 5G. DMR 4G je určen k analýzám terénních poměrů regionálního charakteru a rozsahu, např. při projektování rozsáhlých dopravních a vodohospodářských záměrů, modelování přírodních jevů, apod.
Aktualizační cyklus - stav aktualizaceDMR 4G je Zeměměřickým úřadem od roku 2017 průběžně aktualizován v návaznosti na aktualizaci DMR 5G.
Stav aktualizace
Podmínky přístupu a použití Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Podmínky pro zapůjčení dat studentům
Prohlížení dat Mapová aplikace
Služba WMS
Stahování dat Stažení ukázkového souboru
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2022-12-20
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-03-28
.
.