Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishDigitální katastrální mapa

Digitální KM (DKM) je KM v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru geodetických informací, s výjimkou digitalizované KM, nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy.
Digitalizovaná KM je KM v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy do digitální formy (KMD) nebo (KM-D), tj. digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském.
Analogová KM je KM na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku.

Podrobné informace o tom, jakým způsobem a v jaké formě je v katastrálních územích vedena katastrální mapa je možné nalézt ve stavu digitalizace.

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize: