Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishPodrobný kvazigeoid QGZÚ-2013

.
Informace o produktu
NázevPodrobný kvazigeoid QGZÚ-2013
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkabuňka INSPIRE souřadnicové sítě ETRS89-GRS80 úrovně 1D
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyBlz
Souřadnicové systémyETRS89
Distribuce    
Popis produktuPodrobný gravimetrický kvazigeoid QGZÚ-2013 představuje transformační plochu umožňující převod nadmořských výšek H vyjádřených ve Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv) a elipsoidických výšek h určených v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 (ETRS89) /realizace ETRF2000/ nad rotačním elipsoidem Geodetického referenčního systému 1980 (GRS80). Datový obsah tvoří výšková anomálie zeta vyjádřená v uzlových bodech pravidelné sítě (3'' x 3'') zeměpisných souřadnic ETRS89. Výšková anomálie realizuje vlastní transformační vztah, který má tvar h = H + zeta. Úplná střední chyba výškové anomálie zeta činí na území ČR 1 cm, v horském terénu a v příhraničních oblastech (do 10 km od státních hranic) může dosahovat hodnot vyšších, nejvýše však 3 cm. Model kvazigeoidu byl získán kombinovaným regionálním řešením lineární gravimetrické okrajové úlohy pro poruchový gravitační potenciál zemského tělesa, a to za významného přispění revidovaného kompletního souboru podrobných bodů gravimetrických mapování ČR zaměřených při geofyzikálním průzkumu mezi lety 1950 až 2010 a dalších dat. Model najde uplatnění v nejrůznějších geodetických pracích. Je určen k usnadnění provádění místních transformací výšek v dané lokalitě pro vyjádření výšek určených technologií GNSS nebo jinými geometrickými metodami v Bpv, pro vzájemné ztotožnění výšek terénu v systémech Bpv a ETRS89 v dané lokalitě, apod.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Podrobný gravimetrický kvazigeoid ZÚ je Zeměměřickým úřadem od roku 2013 etapově aktualizován v návaznosti na aktualizaci a zpřesňování metodiky a technologie výpočtů, aktualizaci a verifikaci dat báze podrobných gravimetrických mapování České republiky, Základní báze geografických dat České republiky a dalších datových zdrojů.
Podmínky přístupu a použití Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Bez poplatků
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data.
Kvazigeoid QGZÚ-2013 je určen k provádění místních transformací v jednotlivých lokalitách příslušných výdejním jednotkám. K převodu výšek v rámci zpřesněné globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK je určen kvazigeoid CR-2005, příslušný datový soubor CR-2005_v1005.dat je dostupný ke stažení zde: http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx.
Prohlížení dat
Stahování dat Služba Atom
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2014-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-04-05
.
.