Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Ochrana osobních údajů

.

Vážení uživatelé Geoportálu ČÚZK,
v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR) si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Subjektem osobních údajů je podle GDPR fyzická osoba a fyzická podnikající osoba, nikoli právnická osoba. Níže uvedené informace se tedy vztahují pouze na uživatele zaregistrované do aplikace informačního systému Geoportál ČÚZK (https://geoportal.cuzk.cz) pod typem uživatele Fyzická osoba bez živnostenského listu, Fyzická osoba se živnostenským listem a Diplomant.

Zeměměřický úřad prohlašuje, že bude osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa) poskytnuté při registraci do aplikace e-shop Geoportálu ČÚZK zpracovávat v souladu s právní úpravou a k účelům, ke kterým byl souhlas udělen. Na Zeměměřický úřad se můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto osobním údajům, své osobní údaje aktualizovat či opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů či se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Uživatel má při registraci, případně jako stávající uživatel po přihlášení do sekce Geoportálu ČÚZK (přes menu "Přihlášení do aplikací") na stránce "ochrana osobních údajů", na výběr jednu z následujících možností udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ať již zvolí jakoukoli možnost, nebudou mu zasílána žádná obchodní sdělení.

 1. Souhlas s dalším zpracováním osobních údajů (dále jen trvalý souhlas) tj. pro účely zpracování údajů z registrace a umožnění opakovaného podání žádostí o data v e-shopu Geoportálu ČÚZK až do doby případného odvolání tohoto souhlasu.

 2. Souhlas s jednorázovým zpracováním osobních údajů (dále jen dočasný souhlas), tj. pouze pro účely zpracování údajů z registrace, jednorázového podání žádosti o data v e-shopu Geoportálu ČÚZK. Po uplynutí 90 dnů od registrace a v případě podané žádosti o data po uplynutí 90 dnů od vyřízení žádosti (tj. zaslání zprávy o možnosti převzetí dat) bude uživatelský účet zneplatněn.

  Platnost trvalého i dočasného souhlasu je možné kdykoli odvolat po přihlášení do Geoportálu ČÚZK (přes menu "Přihlášení do aplikací") na stránce "ochrana osobních údajů" či písemně na adresu sídla Zeměměřického úřadu:

  Zeměměřický úřad
  Pod sídlištěm 1800/9
  Kobylisy
  18211 Praha 8
  e-mail: zu.praha@cuzk.cz
  ID datové schránky: 6yvadsa

  Po odvolání dočasného nebo trvalého souhlasu dojde, v případě, že právě neprobíhá zpracování žádosti v e-shopu Geoportálu ČÚZK, k okamžitému zneplatnění uživatelského účtu. V případě podané žádosti v e-shopu dojde ke zneplatnění po uplynutí 90 dnů od vyřízení žádosti (tj. zaslání zprávy o možnosti převzetí dat).

  Zneplatněný účet již není přístupný uživateli a z důvodu ochrany Vašich osobních údajů není jeho obsah viditelný ani administrátorům žádostí na straně Zeměměřického úřadu. Případné obnovení platnosti účtu je možné ve lhůtě 6 měsíců od data zneplatnění účtu na základě udělení souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů po přihlášení do Geoportálu ČÚZK (přes menu „Přihlášení do aplikací“) na stránce “ochrana osobních údajů“, případně na základě podání písemné žádosti na adresu sídla Zeměměřického úřadu.
Po uplynutí této lhůty bude proveden automatický výmaz položek osobních údajů uživatele účtu z databáze. Takový účet již nelze obnovit.

.