Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


TRANSFORMAČNÍ SLUŽBY – SLUŽBY TRANSFORMACE SOUŘADNIC

Služby umožňující transformaci souřadnic v souborech prostorových dat.

Operace služby:

  • GetCapabilities - operace umožňuje klientovi požadovat a dostat zpět služby metadat.
  • Transform - operace umožňuje klientovi žádat a přijímat transformaci zpět.
  • IsTransformable - operace umožňuje klientovi dotázat se serveru, zda je transformace možné provádět.

Transformační služby v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje on-line službu transformace souřadnic.
Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro využití této služby – aplikaci Transformace souřadnic.

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95