Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishPolohové bodové pole

Body polohového bodového pole (PBP) zahrnují body základního polohového bodového pole (ZPBP) a podrobného polohového bodového pole (PPBP). Správcem je Zeměměřický úřad resp. Katastrální úřady dle příslušné kategorie bodového pole.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Polohové bodové pole
Alternativní název: DBP-PBP
Referenční datum
Referenční datum: 2023-12-01
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_DBP_PBP
Jedinečný identifikátor: 61100
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Řezníček, Jan, Ing. Ph.D.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 530
Fax: +420 284 041 625
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
E-mail: dbp@cuzk.cz
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Body polohového bodového pole (PBP) zahrnují body základního polohového bodového pole (ZPBP) a podrobného polohového bodového pole (PPBP). Správcem je Zeměměřický úřad resp. Katastrální úřady dle příslušné kategorie bodového pole.
Účel: Body polohového bodového pole (PBP) jsou referenčními body pro přesnou lokalizaci geoinformací v Systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) na území ČR. Dle významu a přesnosti určení souřadnic se dále dělí na body základního PBP (ZPBP) a body podrobného PBP (PPBP). Body ZPBP jsou součástí geodetických základů ČR, jež tvoří referenční rámec souřadnicových systémů na území ČR. V případě bodů ZPBP se jedná o referenční rámec S-JTSK, přičemž část bodů (cca. 3100 bodů sítě výběrové údržby) je zároveň součástí národní realizace referenčního rámce Evropského terestrického referenčního systému 1989 (ETRS89).
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Řezníček, Jan, Ing. Ph.D.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 530
Fax: +420 284 041 625
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
E-mail: dbp@cuzk.cz
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : týdně
Datum plánované revize zdroje: 2023-12-08
Poznámka k údržbě: Všechny údaje o bodech PBP jsou průběžně aktualizovány na základě výsledků údržby bodového pole. Všechny údaje o souřadnicích v S-JTSK a zeměpisných souřadnicích v ETRS89 jsou aktuální. TB spravuje odbor geodetických základů Zeměměřického úřadu. Správa ZhB je dislokována po Katastrálních úřadech, přičemž příslušnost je vyznačena na přehledce TL. Údaje o bodech jsou na Geoportálu ČÚZK publikovány WMS službou Bodová pole, která je dostupná v aplikaci Geoprohlížeč. Údaje v mapové službě jsou aktualizovány v týdenním intervalu.
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: bodové pole
Klíčové slovo: geodetický bod
Klíčové slovo: trigonometrický bod
Klíčové slovo: zhušťovací bod
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Podmínky pro přístup a užití: Licence Creative Commons CC BY 4.0
Podmínky pro přístup a užití: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ano
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 10000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: lokalizace, navigace
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2023 - neznámé
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK (Ferro) / Krovak
Alternativní název: S-JTSK (Ferro) / Krovak
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: Souřadnicový systém S-JTSK (Ferro) / Krovak (EPSG kód 2065) zachovává orientaci os danou definicí Křovákova zobrazení, kdy osa X směřuje od počátku zobrazení kladně na jih, osa Y pak kladně na západ. Umístění počátku souřadnic Y,X je v případě EPSG 2065 vztaženo k nultému poledníku Ferro (na rozdíl od EPSG 5513, kdy je vztaženo k nultému poledníku Greenwich).

Distribuce

Distribuční formát
Název: XHTML
Verze: 1.0 Transitional
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Zeměměřický úřad poskytuje prostřednictvím Internetu ( v aplikaci Geoprohlížeč na Geoportálu ČÚZK a též na adrese http://bodovapole.cuzk.cz/) údaje z databází bodových polí (DBP). Uživatelé zde získají online zdarma geodetické údaje o bodech bodových polí.
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků
Pokyny pro objednání: Geodetické údaje v písemné formě poskytuje za úhradu oddělení správy bodů a služeb odboru geodetických základů Zeměměřického úřadu, místnost 431, telefon a fax 284 041 535, e-mail :dbp@cuzk.cz. Úřední hodiny: Po, St: 8 – 12 , 13 – 17 hod. Út, Čt: 8 – 12 , 13 – 15 hod.

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_DBP_PBP-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu:
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_DBP_PBP-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad DBP_PBP.
Datum a čas měření: 2012-11-06T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Data vznikají přímým měřením. Jedná se o oficiální verzi dat, spravovanou Zeměměřickým úřadem. Zpracovatelé a garanti kvality jsou Zeměměřický úřad a Katastrální úřady.