Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

.
Informace o produktu
NázevSouhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky
Obchodní kód 63279
Výdejní jednotka1 ks
Cena za jednotkuDle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Výdejní formátyTISK
Souřadnicové systémy
Distribuce  
Popis produktuSouhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku. Jde o sumarizaci úhrnných hodnot druhů pozemků podle údajů katastru nemovitostí za jednotlivé kraje a okresy. Údaje jsou rozděleny do tří skupin. První skupina, „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí“, informuje o stavu a vývoji půdního fondu ČR, tj. o změnách jednotlivých druhů pozemků, o vývoji jednotlivých druhů pozemků od roku 1966, o přírůstcích a úbytcích orné půdy, o výměře orné a zemědělské půdy na obyvatele, apod. Druhá skupina „Počty objektů evidovaných v katastru nemovitostí“ sleduje vývoj (přírůstek/úbytek) počtu objektů evidovaných v katastru nemovitostí za předešlý rok a za období od roku 2004. Třetí skupina „Údaje o vkladech, záznamech a poznámkách“ informuje v tabulkách i grafech o počtech zápisů práv do katastru nemovitostí vkladem a záznamem a počtech zápisů poznámkou do katastru nemovitostí podle jednotlivých krajů.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku.
Podmínky přístupu a použití Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Prohlížení dat
Stahování dat
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2021-12-31
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-06-30
.
.