Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Imperial Imprints of the Stable Cadastre - Bohemia

Imperial Imprints of the Stable Cadastre - Moravia and Silesia

Toposections 1:25 000 from the Third Military Mapping

Collection of maps and plans until 1850  

State Map 1:5000

State Map 1:5000-derived - S-1952

Special Maps from the Third Military Mapping

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 5000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 10 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 25 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 50 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 100 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 200 000

Topographic Maps of the General Staff of the Czechoslovak Army 1 : 500 000

Maps of the Registry of Real Estates 1 : 2 880 - Bohemia

Maps of the Registry of Real Estates 1 : 2 880 - Moravia and Silesia

Maps of Cultivation of the Stable Cadastre 1837-1844

Original maps of the Stable Cadastre 1:2 880 – Bohemia

Cadastral correction sheets 1:2880 – Bohemia

Cadastral correction sheets 1:2880 – Moravia and Silesia

Links


Original maps of the Stable Cadastre 1:2 880 – Bohemia

.
Product information
NameOriginal maps of the Stable Cadastre 1:2 880 – Bohemia
Commercial code63819021
Export unitmap sheet of Original maps of the Stable Cadastre of Bohemia
Unit pricePricelist of products and services
Export formatsJPEG
Coordinate systemsGusterberg (Ferro)
Distribution    
Product descriptionOriginální mapy stabilního katastru jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodukovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie byly používány k běžné práci. Vlastní originální mapy byly poté ještě po nějakou dobu vedeny jako mapy evidenční a byly do nich červeně dokreslovány nastalé změny. Ve složitějších případech byl nový stav vykreslen na zvláštní listy, označené jako Beimappe (příložná mapa). Tímto dodatečným zákresem změn se originální mapy zásadně liší od císařských povinných otisků, na kterých byl zakonzervován původní stav v době založení katastru. V řadě případů byly také dvě sousední obce mapovány společně (ale s vyznačenou společnou hranicí) a až na císařských otiscích byly odděleny.
Update cycle - update state After scanning of the whole data series the update is further terminated; it is an archival document that is not a subject of update.
Conditions applying to access and useTerms of trade
Terms for students
Charging according to Pricelist of products and services
View data Web map application
Data download Download of a demo file
Contact - product informationLand Survey Office, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2018-06-29
Information last update:
2023-03-28
.
.