Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR

.
Informace o produktu
NázevSoubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkaČR
Cena za jednotkubez poplatků
Výdejní formátySHP(JTSK), SHP(WGS84), SHP(UTM), DGN8(JTSK), DXF(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak EN, WGS 84, WGS 84 / UTM zone 33N
Popis produktuSoubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR tvoří celkem 11 typů objektů - plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města a hranic základních sídelních jednotek. Dále jsou součástí souborů popisné informace – atributy těchto hranic. Zdrojem grafických i popisných informací tohoto produktu je RÚIAN, neboli Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který je jedním ze základních registrů ČR. Data jsou spravována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Aktualizace souboru je prováděna z RÚIAN čtvrtletně, aktuální soubory jsou vydávány vždy se stavem k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.
Podmínky užití - zpoplatnění datVeřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezeníPoskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data.
Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Prohlížení dat - stahování dat Prohlížet data
Stažení dat SHP(JTSK) Stažení dat SHP(UTM) Stažení dat SHP(WGS84)
Stažení dat DGN(JTSK) Stažení dat DXF(JTSK)
Služba pro stahování dat
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2020-04-02
Poslední aktualizace/revize informací:
2020-04-02
.
.