Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishGEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility

Geoprocessingová služba Visibility je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu nebo digitálním modelem reliéfu. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí povrchu/reliéfu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. Výpočet lze provést nad digitálním modelu povrchu 1. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 2 m, digitálním modelu reliéfu 5. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 2 m, nebo nad digitálním modelu reliéfu 4. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výběr modelu je nastavován v parametru "Model". K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad povrchem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části povrchu/reliéfu, které jsou viditelné v rámci zadaného území.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility
Alternativní název: Visibility (GPServer)
Alternativní název: GP_VIS
Referenční datum
Referenční datum: 2023-11-16
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_GP_VIS
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Geoprocessingová služba Visibility je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu nebo digitálním modelem reliéfu. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí povrchu/reliéfu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. Výpočet lze provést nad digitálním modelu povrchu 1. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 2 m, digitálním modelu reliéfu 5. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 2 m, nebo nad digitálním modelu reliéfu 4. generace převedeného do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výběr modelu je nastavován v parametru "Model". K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad povrchem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části povrchu/reliéfu, které jsou viditelné v rámci zadaného území.
Účel: Geoprocessingová služba Visibility je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu nebo digitálním modelem reliéfu. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí povrchu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části povrchu/reliéfu, které jsou viditelné v rámci zadaného území.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Křížek, Milan
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 047 430
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: Nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: výškopis
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: webová služba
Klíčové slovo: Geoprocessingová služba
Klíčové slovo: viditelnost
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: spatialProcessingService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Zásady užívání dat a služeb ZÚ
Název typu služby: ESRI_GP
Verze služby: 10.4
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetCapabilities
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Vázaný zdroj
Název zdroje: Metadata série datových sad Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G).
Vázaný zdroj
Název zdroje: Metadata série datových sad Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G).
Vázaný zdroj
Název zdroje: Metadata série datových sad Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G).

Distribuce

Distribuční formát
Název: SHP
Verze:
Specifikace:

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_GP_VIS-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne