Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMapové služby - WMS - neveřejné - úvod:

Mapové služby neveřejné jsou poskytovány za úplatu registrovaným uživatelům, k využití ve všech WMS klientech. Obsahují data bez ochranných prvků (copyright ČÚZK), kterými jsou v pravidelném intervalu pokryta data veřejných služeb. Přístup je možné objednat obdobně jako ostatní produkty v aplikaci Internetový obchod.