Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishStatistiky

Jedná se o počty předmětů řízení zapisovaných vkladem (V) a záznamem (Z) a počty právních vztahů zapisovaných poznámkou (P). Četnost publikování je čtvrtletní. Statistiky jsou členěny podle katastrálních pracovišť a podle krajů, v hl.m. Praze je členění po katastrálních územích. K jednotlivým typům řízení (V,Z,P) jsou uváděny údaje o počtu řízení, počtu parcel (pozemkových a stavebních), počet budov a jednotek (byty, ostatní), a četnost nejčastěji zapisovaných práv v jednotlivých procedurách.Statistiky jsou ve formě tabulek (xls), některé vybrané údaje jsou vyjádřeny graficky (pdf).

Více na …

Last update: