Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

Datová sada pro téma Katastrální parcely (CP) harmonizovaná podle směrnice INSPIRE v rozšířeném datovém modelu (CPX). Cílem datové sady je poskytovat úplný obsah katastrální mapy České republiky formou rozšíření datového modelu CP podle pravidel technické dokumentace INSPIRE. Data jsou rozšířena o věcná břemena, bodové pole, další prvky digitální katastrální mapy. Parcely obsahují ve srovnání s datovou sadou INSPIRE některé atributy navíc, jako typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu na parcele a mapové značky. V datech je také obsažena původní oblouková geometrie hranic parcel. Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z ISKN (Informačního systému katastru nemovitostí). V oblastech s analogovou mapou (rastrová podoba) jsou dostupné pouze definiční body parcel. Hranice katastrálních území jsou dostupné pro celou Českou republiku. Parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy v území, kde je mapa v digitální formě (k 08. 07. 2024 je to 99,06% území České republiky, t.j. 78 122,38km2). Data se vytvářejí denně (pokud nastane v rámci katastrálního území nějaká změna). Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0. Pro stažení jsou data komprimována (ZIP). Více katastrální zákon 256/2013 Sb., vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb., vyhláška o poskytování údajů č. 358/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)
Alternativní název: CPX
Referenční datum
Referenční datum: 2024-07-12
Událost: revize
Referenční datum: 2017-09-01
Událost: vytvoření
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_SERIES_CPX
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Datová sada pro téma Katastrální parcely (CP) harmonizovaná podle směrnice INSPIRE v rozšířeném datovém modelu (CPX). Cílem datové sady je poskytovat úplný obsah katastrální mapy České republiky formou rozšíření datového modelu CP podle pravidel technické dokumentace INSPIRE. Data jsou rozšířena o věcná břemena, bodové pole, další prvky digitální katastrální mapy. Parcely obsahují ve srovnání s datovou sadou INSPIRE některé atributy navíc, jako typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu na parcele a mapové značky. V datech je také obsažena původní oblouková geometrie hranic parcel. Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z ISKN (Informačního systému katastru nemovitostí). V oblastech s analogovou mapou (rastrová podoba) jsou dostupné pouze definiční body parcel. Hranice katastrálních území jsou dostupné pro celou Českou republiku. Parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy v území, kde je mapa v digitální formě (k 08. 07. 2024 je to 99,06% území České republiky, t.j. 78 122,38km2). Data se vytvářejí denně (pokud nastane v rámci katastrálního území nějaká změna). Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0. Pro stažení jsou data komprimována (ZIP). Více katastrální zákon 256/2013 Sb., vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb., vyhláška o poskytování údajů č. 358/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1.
Účel: Implementace zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a transpozice směrnice INSPIRE do české legislativy novelou zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : průběžně
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě: Předpřipravené soubory jsou generovány jednou denně. Data získaná službou WFS jsou aktualizována v řádu hodin.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Katastrální parcely
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: katastrální mapa
Klíčové slovo: parcela
Klíčové slovo: katastr nemovitostí (KN)
Klíčové slovo: katastrální území
Klíčové slovo: nemovitost, nemovitá věc
Klíčové slovo: pozemek
Klíčové slovo: hranice
Klíčové slovo: hranice parcely
Klíčové slovo: katastr nemovitostí ČR
Klíčové slovo: parcelní číslo
Klíčové slovo: věcné břemeno
Klíčové slovo: geodetický bod
Klíčové slovo: bodové pole
Klíčové slovo: mapová značka
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: katastrální parcela
Klíčové slovo: další prvky mapy
Klíčové slovo: vnitřní kresba
Klíčové slovo: doplněk polohopisu
Klíčové slovo: jiné budovy
Klíčové slovo: chráněná zóna
Klíčové slovo: oblouková geometrie
Klíčové slovo: původní geometrie
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: Národní
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2019-05-22
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK
Podmínky pro přístup a užití: Licence CC BY 4.0
Podmínky pro přístup a užití: Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ano
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 1000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: katastr, územní plánování
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100% území České Republiky, tj. 78 870 km2 (k 31. 12. 2016)
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: ETRS89
Alternativní název: ETRS89-GRS80
Referenční datum
Referenční datum: 2009-03-01
Událost: revize
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: S-JTSK / Krovak EN
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize

Distribuce

Distribuční formát
Název: GML
Verze: 3.2.1
Specifikace: National extension of D2.8.I.6 Data Specification on Cadastral Parcels – Technical Guidelines
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: po-pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků
Pokyny pro objednání:

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_SERIES_CPX-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_CPX-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název: INSPIRE data specification on theme Cadastral parcels version 3.0.1.
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad CP s INSPIRE datovou specifikací pro téma Parcely kontrolou validity schématu XML pro téma Parcely ve verzi 4.0.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_CPX-DQ_DomainConsistency-3
Soulad
Specifikace
Název: ELF Data Specification for topographic and administrative reference data at all levels of detail – v. 1.0
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2016-03-24
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad CP s datovou specifikací ELF ve verzi 1.0.
Míra souladu: ano
Původ dat
Informace o původu dat: Katastrální mapa je vedena ve formě digitální mapy nebo digitalizované mapy byla vyhotovena při obnově katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním analogových map nebo je výsledkem převodu číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby. Na zbytku území je vedena v analogové podobě. Katastrální mapa je vedena (aktualizována) průběžně. Tvary všech katastrálních území jsou již zdigitalizovány. Katastrální parcely a jejich hranice publikují pouze z území, kde je digitální mapa. V území, kde není digitální mapa jsou publikovány pouze katastrální parcely s geometrií v podobě definičního bodu. Také se v nich nezobrazují grafické prvky mapy, jako například mapové značky nebo šipky. Žádná katastrální území ani parcely se nepřekrývají. National cadastral reference je tvořena číslem katastrálního území pomlčkou a číslem parcely včetně podlomení. V katastrálních územích, kde se pozemkové a stavební parcely číslují ve dvou číselných řadách se u stavebních přidává st. a mezera, aby je bylo možné odlišit od pozemkových. V právních dokumentech v ČR se číslo katastrálního území a číslo parcely uvádí odděleně, tedy nikoli spojené pomlčkou jako v national cadastral reference. Historická data nejsou v tomto prodduktu obsažena. V rámci rozšíření INSPIRE obsahuje produkt ještě věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy a originální obloukovou geometrii.