Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


INSPIRE vyhledávací služba CSW v metadatech datových sad a služeb resortu ČÚZK

INSPIRE vyhledávací služba CSW je veřejná vyhledávací (katalogová) služba pro vyhledání metadat o sériích datových sad, datových sadách a službách resortu ČÚZK. Umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům. Služba splňuje specifikace INSPIRE pro služby - je upravena dle dokumentu Technický návod pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb v. 3.1. Zároveň splňuje standard OGC CS-W 2.0.2. Služba umožňuje operace: Získat metadata vyhledávací služby, Vyhledat metadata, Vyhledat metadata podle ID. Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro vyhledávání v metadatech poskytovaných touto službou - aplikaci Vyhledávání dat a služeb.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: INSPIRE vyhledávací služba CSW v metadatech datových sad a služeb resortu ČÚZK
Alternativní název: Katalogová služba CSW pro metadata datových sad a služeb resortu ČÚZK
Alternativní název: CUZK-CSW
Referenční datum
Referenční datum: 2017-02-13
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_CSW_INSPIRE
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: Není stanoven.
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: INSPIRE vyhledávací služba CSW je veřejná vyhledávací (katalogová) služba pro vyhledání metadat o sériích datových sad, datových sadách a službách resortu ČÚZK. Umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům. Služba splňuje specifikace INSPIRE pro služby - je upravena dle dokumentu Technický návod pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb v. 3.1. Zároveň splňuje standard OGC CS-W 2.0.2. Služba umožňuje operace: Získat metadata vyhledávací služby, Vyhledat metadata, Vyhledat metadata podle ID. Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro vyhledávání v metadatech poskytovaných touto službou - aplikaci Vyhledávání dat a služeb.
Účel: Služba umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: metadata
Klíčové slovo: vyhledávací dotaz
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: vyhledávací služba
Klíčové slovo: katalogová služba
Klíčové slovo: CSW
Klíčové slovo: informace o datech a službách
Klíčové slovo: vyhledávání dat a služeb
Klíčové slovo: katalog
Klíčové slovo: přístup k metadatům
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-03-01
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoCatalogueService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Legislativní omezení služby
Podmínky pro přístup a užití: Žádné podmínky neplatí.
Podmínky pro přístup a užití: Výdejní jednotka není stanovena.
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků.
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Bez omezení.
Bezpečnostní omezení služby
Klasifikace: neklasifikované
Název typu služby: vyhledávací služba (např. CSW)
Verze služby: 3.1
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n.m.)
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetDiscoveryServiceMetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Discovermetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Discovermetadata by ID
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát
Název: XML
Verze: 1.0
Specifikace:

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_CSW_INSPIRE-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_CSW_INSPIRE-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services v. 3.1
Alternativní název: Technické pokyny pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb
Referenční datum
Referenční datum: 2011-11-07
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu vyhledávací služby CSW s technickými pokyny pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb.
Míra souladu: ano