Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNahlížení do KN

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od "Dálkového přístupu do KN" je "Nahlížení" volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti "Dálkovému přístupu do KN" omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace "Nahlížení" neumožňuje.

Výstupy, které je možno v rámci "Nahlížení" zadat a spustit, jsou volitelné pomocí odkazů v levé části výchozí stránky. Odkazy jsou seskupeny do tří sekcí:

Řízení - v této sekci můžete získat informace o řízeních typu Vklad, Záznam a Geometrický plán. Řízení typu Vklad jsou zakládána pro účely zápisu práv na základě smluv o převodu nemovitostí, zástavního práva, oprávnění týkajícího se věcného břemene, předkupního práva, převodu bytu a nebytového prostoru a dalších. Řízení typu Záznam jsou zakládána pro účely zápisu právních vztahů k nemovitostem na základě rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu nebo na základě jiných podkladů podle § 39 katastrální vyhlášky. Řízení typu Geometrický plán jsou zakládána na základě žádosti o potvrzení plánu předkládané úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Informace z KN - odkazy Parcela, Budova a Jednotka spouštějí výstupy informací o zadaných nemovitostech obsahující zejména vlastníka nebo spoluvlastníky nemovitosti (včetně uvedení výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána.

Mapa - odkaz v této sekci spouští zobrazení mapy. Zobrazuje se katastrální mapa, ortofoto a další vrstvy určené pro navigaci. Odkaz Katastrální území umožňuje zobrazit mapu zadaného katastrálního území (zobrazí se výřez se středem k.ú.). Odkaz Přehledová mapa ČR umožňuje zobrazit mapu České republiky, ve které se můžete postupně navigovat do větších detailů.

Více na …

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize: