Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishVýměnný formát katastru nemovitostí - VFK

Výstupy dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) na počítačových mediích se poskytují ve výměnném formátu ISKN v textovém tvaru (nový výměnný formát - NVF) obsahuje podle zadané kombinace bloků popisné i grafické informace včetně dat o řízení.

Formát lze vytvořit v těchto časových režimech:

  • prvotní data (z libovolného časového okamžiku po zavedení ISKN)
  • změny za zadané období (lze zadávat datum od - do včetně času)
Rozsah poskytovaných dat:
  • územní jednotka (katastrální území, obec, okres, ČR),
  • oprávněný subjekt,
  • výběr parcel,
  • výběr parcel polygonem v mapě.

Více na …

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize: