Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


O službě ATOM

Stahovací služba ATOM splňuje standard ATOM a veškerá nařízení INSPIRE.

Strukturu služby lze shrnout následovně:
  • Je zveřejněn jeden internetový kanál reprezentující stahovací službu. Ten obsahuje jednu položku za každý předpřipravený soubor. Tyto položky odkazují na další menší tzv. datové kanály.
  • Každý datový kanál obsahuje jednu nebo více položek. Každá položka datového kanálu obsahuje odkaz, na kterém je možné stáhnout předpřipravený soubor. Pokud je předpřipravený soubor, respektive data v něm k dispozici ve více souřadnicových souborech, nebo formátech, obsahuje datový kanál jednu položku za každou z těchto možností.
Kanál stahovací služby obsahuje také odkaz na:
  • metadata této služby a stejně tak položky v něm obsahují odkazy na metadata předpřipravených dat.
  • na tzv. OpenSearch dokument. Ten popisuje webovou službu, která doplňuje stahovací službu.

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95