Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


VYHLEDÁVACÍ SLUŽBA

Jedná se o službu umožňující na základě obsahu metadatatových položek vyhledat odpovídající metazáznamy.

Operace služby:

  • Get Discovery Service Metadata (Získat metadata vyhledávací služby): poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.
  • Discover Metadata (Vyhledat metadata): umožňuje požadovat INSPIRE prvky metadat zdrojů na základě dotazovacího příkazu sděleného cílovou vyhledávací službou.
  • Publish Metadata (Zveřejnit metadata): umožňuje editovat INSPIRE prvky metadat zdrojů ve vyhledávací službě (mechanismy tahání nebo tlačení metadat).
  • Link Discovery Service (Připojit vyhledávací službu): umožňuje zveřejnit, že vyhledávací služba je dostupná pro vyhledání zdrojů prostřednictvím vyhledávací služby členského státu, přičemž údržba zdrojových metadat probíhá u jejich vlastníka.

Vyhledávací služba v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje vyhledávací službu v metadatech datových sad a síťových služeb resortu ČÚZK.
Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE vyhledávací služby v. 3.1 a zároveň splňuje standard OGC CS-W 2.0.2. Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro vyhledávání v metadatech poskytovaných touto službou - aplikaci Vyhledávání dat a služeb
.
Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95