Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishStahovací služba Atom pro katastrální mapu ČR dělenou po katastrálních pracovištích - VFK

.
Informace o produktu
NázevStahovací služba Atom pro katastrální mapu ČR dělenou po katastrálních pracovištích - VFK
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkaVýdejní jednotka není stanovena
Cena za jednotku
Popis produktuKatastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních pracovištích ve formátu VFK v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.
Vlastnosti služby Stáhnout dokument vlastnosti služby
Lokalizace službyhttp://atom.cuzk.cz/KM-KP-VFK/KM-KP-VFK.xml
Datové sady poskytované službou Poskytovaná data
Omezení a podmínky přístupu a použití Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK
KontaktČeský úřad zeměměřický a katastrální, , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace informací:
2021-02-26
.
.