Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Stahovací služby WCS

Stahovací služby WCS (Web Coverage Services) umožňují stažení souborů prostorových dat v rastrové podobě. WCS je standard vyvíjený organizací OGC.

Stahovací služby WCS v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje stahovací služby WCS pro datové sady INSPIRE témat Nadmořská výška (EL) a Ortofotosnímky (OI). Služby splňují požadavky standardu OGC WCS 2.0.1 a umožňují stahovat data ve formátu GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo PNG.

Služby podporují následující operace:
  • GetCapabilities - umožňuje požadovat a dostat zpět základní informace o službě (např. podporované operace, výstupní formáty dat atd.).
  • GetCoverage - umožňuje obdržet požadovaná data pokrývající uvedené území.
  • DescribeCoverage - umožňuje obdržet detailní informace o vlastnostech dat.


Poslední aktualizace: 29.04.2022
Poslední revize:
Autor: 95