Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


ZABAGED® - Altimetry - DMR 5G. Digital Terrain Model of the Czech Republic of the 5th generation (DMR 5G)

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Dokončen byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.Data identification

Citation
Source name: ZABAGED® - Altimetry - DMR 5G. Digital Terrain Model of the Czech Republic of the 5th generation (DMR 5G)
Alternative name: ZABAGED® - Altimetry - DMR 5G
Reference datum
Reference date: 2020-09-01
Event: revision
Data identifier
Unique identifier: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_DMR5G
Unique identifier: 64111
Contact to the organisation responsible for the data
Person name: Dušánek, Petr, Mgr.
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 466 023 429
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 1800/9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: custodian
Other information:
Abstract: Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Dokončen byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.
Purpose: DMR 5G is established to analyse terrain situation at local scale and character, e.g. for land adaptations projecting, transport and water management projects planning, local natural phenomena modelling etc. DMR 5G is the fundamental source database for creation of contours established for maps of large scales and computer visualisation of altimetry in territorially oriented information systems at high level of detail.
Responsible organisation
Person name: Dušánek, Petr, Mgr.
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 466 023 429
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 1800/9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: custodian
Maintenance info
Maintenance and update frequency: continual
Date of planned source revision: 2018-01-01
Maintenance note: DMR 5G je Zeměměřickým úřadem průběžně verifikován v souvislosti s plošnou aktualizací Základní báze geografických dat České republiky a aktualizován metodami digitální stereofotogrammetrie a na vybraných územích i metodou leteckého laserového skenování.
Keywords
Keyword: Elevation
Officially registered thesaurus
Reference datum
Reference date: 2008-06-01
Event: publication
Organisation responsible for the thesaurus:
Name of the organisation: Joint Research Centre
Role: pointOfContact
Keywords
Keyword: database
Keyword: hypsography
Officially registered thesaurus
Reference datum
Reference date: 2009-01-01
Event: publication
Organisation responsible for the thesaurus:
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Role: pointOfContact
Keywords
Keyword: improved altimetry
Keyword: DSM
Officially registered thesaurus
Reference datumOrganisation responsible for the thesaurus:
Role:
Source restriction
Access and use terms: Terms for students
Data registered in the National Open Data Catalogue: No
Type of spatial representation: tin
Source language: cze
Character set: utf8
Thematic category: elevation
Data extension
Extent information: 100 % of the Czech Republic territory, i.e. 78,866 km2.
Geographic limitations
Minimal bounding box
Westernmost coordinate: 12.09
Easternmost coordinate: 18.86
Southernmost coordinate: 48.55
Northernmost coordinate: 51.06
Time extent 2009 - 2017
Altitude extension
Minimal value: 115.0
Maximal value: 1602.0

Reference system (horizontal, vertical or temporal)

Coordinate reference system identifier
Reference system citation
Source name: S-JTSK / Krovak East North
Alternative name: S-JTSK / Krovak EN
Reference date
Reference date: 2011-05-09
Event: revision
Other information: EPSG code 5514 S-JTSK / Krovak East North is an equivalent to the existing ESRI code 102067. The projection keeps the mathematic so called "east-north" orientation of coordinate axis where the X axis has positive values eastwards and Y axis northwards. This projection is suitable for exploitation in GIS applications. The projection is related to the Greenwich Prime Meridian (contrary to the EPSG 5221 S-JTSK (Ferro) / Krovak East North where the Prime Meridian is Ferro).
Coordinate reference system identifier
Reference system citation
Source name: Baltic Vertical System - After Adjustment
Alternative name: Bpv
Reference date
Reference date: 2018-02-16
Event: revision

Distribution

Distribution formate
Name: TXT
Version:
Specification: JTSK
Distributor
Contact information:
Name of the organisation: Land Survey Office
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 1800/9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: distributor
Means of order
Charges: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Vyhlaska.pdf

Data quality

Level of scope
Quality description level: series
Report - INSPIRE compliance
Test identifier: CZ-00025712-CUZK_DMR5G-DQ_DomainConsistency-1
Conformity
Specification
Alternative name: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Reference date
Reference date: 2007-04-26
Event: publication
Test description: Data set series conformity testing with INSPIRE implementing rules for spatial data sets and services interoperability.
Degree of conformity:
Report – completness – omission
Measure name: Evaluation of completeness of Czech Republic territory coverage by the data set series
Measure identification: CZ-00025712-CUZK_DMR5G-DQ_CompletenessOmission-1
Measure description: Evaluation of completeness of Czech Republic territory coverage by the DMR5G data set series
Date and time of the measure: 2012-11-07T12:00:00
Test result – quantitative
Value domain: %
Value: 59.48
Report - Position accuracy - Absolute or external accuracy
Measure name: Standard error of the height in the bare terrain
Measure identification: CZ-00025712-CUZK_DMR5G-DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy-1
Measure description: Evaluation of the total standard error of the height in the bare terrain for the DMR5G product.
Date and time of the measure: 2012-11-07T12:00:00
Test result – quantitative
Value domain: m
Value: 0.18
Report - Position accuracy - Absolute or external accuracy
Measure name: Standard error of the height in the forested terrain
Measure identification: CZ-00025712-CUZK_DMR5G-DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy-2
Measure description: Evaluation of the total standard error of the height in the forested terrain for the DMR5G product.
Date and time of the measure: 2012-11-07T12:00:00
Test result – quantitative
Value domain: m
Value: 0.3
Data origin
Data origin information: laserscanning