Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


INSPIRE vyhledávací služba CSW v metadatech datových sad a služeb resortu ČÚZK

INSPIRE vyhledávací služba CSW je veřejná vyhledávací (katalogová) služba pro vyhledání metadat o sériích datových sad, datových sadách a službách resortu ČÚZK. Umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům. Služba splňuje specifikace INSPIRE pro služby - je upravena dle dokumentu Technický návod pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb v. 3.1. Zároveň splňuje standard OGC CS-W 2.0.2. Služba umožňuje operace: Získat metadata vyhledávací služby, Vyhledat metadata, Vyhledat metadata podle ID. Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro vyhledávání v metadatech poskytovaných touto službou - aplikaci Vyhledávání dat a služeb.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: INSPIRE vyhledávací služba CSW v metadatech datových sad a služeb resortu ČÚZK
Alternativní název: Katalogová služba CSW pro metadata datových sad a služeb resortu ČÚZK
Alternativní název: CUZK-CSW
Referenční datum
Referenční datum: 2017-02-13
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_CSW_INSPIRE
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: INSPIRE vyhledávací služba CSW je veřejná vyhledávací (katalogová) služba pro vyhledání metadat o sériích datových sad, datových sadách a službách resortu ČÚZK. Umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům. Služba splňuje specifikace INSPIRE pro služby - je upravena dle dokumentu Technický návod pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb v. 3.1. Zároveň splňuje standard OGC CS-W 2.0.2. Služba umožňuje operace: Získat metadata vyhledávací služby, Vyhledat metadata, Vyhledat metadata podle ID. Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro vyhledávání v metadatech poskytovaných touto službou - aplikaci Vyhledávání dat a služeb.
Účel: Služba umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: metadata
Klíčové slovo: vyhledávací dotaz
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: vyhledávací služba
Klíčové slovo: katalogová služba
Klíčové slovo: CSW
Klíčové slovo: informace o datech a službách
Klíčové slovo: vyhledávání dat a služeb
Klíčové slovo: katalog
Klíčové slovo: přístup k metadatům
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoCatalogueService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Žádné podmínky neplatí
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Název typu služby: INSPIRE vyhledávací služba
Verze služby: 3.1
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetDiscoveryServiceMetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Discovermetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Discovermetadata by ID
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát
Název: XML
Verze: 1.0
Specifikace:
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: Výdejní jednotka není stanovena

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_CSW_INSPIRE-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_CSW_INSPIRE-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services
Alternativní název: Technické pokyny pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb
Referenční datum
Referenční datum: 2011-11-07
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu vyhledávací služby CSW s technickými pokyny pro implementaci INSPIRE vyhledávacích služeb.
Míra souladu: ano