Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSouhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku. Jde o sumarizaci úhrnných hodnot druhů pozemků podle údajů katastru nemovitostí za jednotlivé kraje a okresy. Údaje jsou rozděleny do tří skupin. První skupina, „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí“, informuje o stavu a vývoji půdního fondu ČR, tj. o změnách jednotlivých druhů pozemků, o vývoji jednotlivých druhů pozemků od roku 1966, o přírůstcích a úbytcích orné půdy, o výměře orné a zemědělské půdy na obyvatele, apod. Druhá skupina „Počty objektů evidovaných v katastru nemovitostí“ sleduje vývoj (přírůstek/úbytek) počtu objektů evidovaných v katastru nemovitostí za předešlý rok a za období od roku 2004. Třetí skupina „Údaje o vkladech, záznamech a poznámkách“ informuje v tabulkách i grafech o počtech zápisů práv do katastru nemovitostí vkladem a záznamem a počtech zápisů poznámkou do katastru nemovitostí podle jednotlivých krajů.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky
Alternativní název: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů KN ČR
Referenční datum
Referenční datum: 2021-12-31
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_PUDNI_FOND_T
Jedinečný identifikátor: 63279
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
E-mail: cuzk@cuzk.cz
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku. Jde o sumarizaci úhrnných hodnot druhů pozemků podle údajů katastru nemovitostí za jednotlivé kraje a okresy. Údaje jsou rozděleny do tří skupin. První skupina, „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí“, informuje o stavu a vývoji půdního fondu ČR, tj. o změnách jednotlivých druhů pozemků, o vývoji jednotlivých druhů pozemků od roku 1966, o přírůstcích a úbytcích orné půdy, o výměře orné a zemědělské půdy na obyvatele, apod. Druhá skupina „Počty objektů evidovaných v katastru nemovitostí“ sleduje vývoj (přírůstek/úbytek) počtu objektů evidovaných v katastru nemovitostí za předešlý rok a za období od roku 2004. Třetí skupina „Údaje o vkladech, záznamech a poznámkách“ informuje v tabulkách i grafech o počtech zápisů práv do katastru nemovitostí vkladem a záznamem a počtech zápisů poznámkou do katastru nemovitostí podle jednotlivých krajů.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
E-mail: cuzk@cuzk.cz
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : ročně
Datum plánované revize zdroje: 2021-12-31
Poznámka k údržbě: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Půda
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: půdní fond
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: publikace
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-07-19
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: grid
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 0
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: katastr, územní plánování
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)


Distribuce

Distribuční formát
Název: TISK
Verze:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 043 533
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Přesné informace o otevírací době prodejny map jsou uvedeny na http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady/Prodejny-map/Oteviraci-hodiny-prodejen-map.aspx
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Pokyny pro objednání:
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: 1 ks
Velikost přenosové jednotky v MB: 0
Offline
Název: hardcopy

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_ZM10_RB-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Původ dat
Informace o původu dat: ?